Dataskydd

Dataskydd

Helena Nilsson Strategi & Kommunikation AB (”HNSK” nedan) behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen GDPR. Personuppgiftsansvarig är Helena Nilsson Strategi & Kommunikation AB, organisationsnummer 559166-3793, med adress Lyckovägen 1, 167 52 Bromma.

 

HNSK behandlar personuppgifter om företagets kunder, leverantörer och samarbetspartners. Uppgifterna samlas in antingen från allmänt tillgängliga register, direkt från dig som registrerad, eller från andra personer hos kunder, leverantörer och partners. I det senare fallet utgår HNSK från att den person som förmedlar uppgifterna har ditt tillstånd att göra detta. Insamlingen kan även ske genom att du besöker företagets webbplats www.hnsk.se.

 

Exempel på personuppgifter som HNSK behandlar är namn, befattning, kontaktuppgifter, intresseområden, företag/organisation, fakturainformation, köphistorik och dialoghistorik. Utöver detta kan HNSK komma att samla in information om IP-adresser, cookies och vad du använder för slags enhet när du besöker företagets webbplats.

 

Dina personuppgifter kan också förekomma i olika typer av dataloggar som är nödvändiga för att företagets digitala system ska fungera på ett ändamålsenligt sätt. Det kan till exempel gälla loggar över in- och utgående e-mail eller telefonsamtal.

 

Rättslig grund, ändamål och lagringstider

HNSK behandlar personuppgifter för att kunna 1) hantera kommunikation med och beställningar/leveranser till och från kunder, leverantörer och samarbetspartners; 2) dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra företagets verksamhet; 3) förhindra bedrägerier och förebygga brott. Vid marknadsföringsutskick får du alltid möjlighet att tacka nej till fler liknande utskick från HNSK.

 

Varje behandling av personuppgifter motiveras utifrån fullgörande av rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal, och/eller företagets berättigade intresse. Uppgifterna lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna. I normalfallet innebär detta att personuppgifterna behandlas i högst fyra år efter det att kund-, leverantörs- eller samarbetsförhållandet har avslutats. Om HNSK ännu inte har varit i kontakt med dig, till exempel för att du är en potentiell kund, så kommer dina personuppgifter att sparas i högst ett år från insamlandet.

 

Under hanteringstiden ansvarar HNSK för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet.

 

Överföring av personuppgifter till andra

HNSK säljer aldrig dina uppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till detta. Dina personuppgifter kan dock komma att lämnas ut till myndigheter, till annan personuppgiftsansvarig (t ex om HNSK’s leverans görs i samarbete med ett annat företag) eller till ett personuppgiftsbiträde (t ex företagets redovisningsbyrå). HNSK ingår i så fall ett personuppgiftsbiträdesavtal där det framgår vilken personuppgiftsbehandling som biträdet får utföra och hur länge.

 

HNSK’s grundprincip är att inte överföra personuppgifter till verksamheter utanför EU/EES. Undantaget är verksamheter som bedrivs i ett tredje land där skyddsnivån är väsentligen likvärdig med den som garanteras inom EU genom GDPR.

 

Dina rättigheter

Vill du utöva dina rättigheter gällande personuppgifterna (t ex tillgång till uppgifter, rättelse av felaktigheter eller begäran om radering) så kontakta helena.nilsson@hnsk.se. Om du anser att HNSK behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning så kan du anmäla detta till Datainspektionen.

HELENA NILSSON STRATEGI & KOMMUNIKATION AB

 

Strategirådgivning och kommunikations-konsulttjänster för företag, organisationer och enskilda chefer.

KONTAKTA MIG

Lyckovägen 1

167 52 Bromma

+46 708 11 92 74

...OCH GLÖM ALDRIG ALICE OCH CHESHIREKATTEN

 

– Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?

– Det beror på vart du vill komma!

© Copyright. All Rights Reserved.