Hem

Det här kan jag göra för dig

 

Är du vd, ordförande, gd eller avdelningschef?

 

Då ska du använda mig för att hitta rätt väg framåt för din verksamhet. ”Helena hjälper oss att tänka” sade en av mina kunder, och det är precis vad det handlar om. Jag kan hjälpa dig att skapa en genomarbetad strategiplan som reder ut organisationens fundament (ägardirektiv, affärsidé, värderingar etc), nuvarande situation (styrkor och svagheter, omvärldstrender, konkurrenter) och framtid (varumärke, vision, fokusområden).

 

Det kanske inte är den strategiska framtiden som är ditt största bekymmer just nu, utan er förmåga att hantera kriser? Jag kan komma in antingen proaktivt för att utbilda ledningen i förväg, eller akut om ni befinner er mitt uppe i en kris.

Är du kommunikationschef eller kommunikationsansvarig?

 

Då kan du använda mig som mentor, det vill säga ett kvalificerat bollplank som du kan fråga till råds, utbyta erfarenheter med och testa dina idéer på.

 

Du kan också ta in mig som projektledare eller kommunikationsstrateg, om ni står inför en förändring där du tillfälligt behöver förstärka på senior nivå. En ny inriktning på verksamheten kanske? Ägarbyte? Krissituation? Neddragning? Expansion? Det finns många tillfällen när man kan behöva en extra resurs med lång erfarenhet och kort startsträcka.

”Helena hjälper oss att tänka

....................................

Min bakgrund

Mitt första jobb var som naturvetenskaplig forskare. Forskningen gjorde mig nyfiken på kommunikation, kommunikationen gjorde mig intresserad av förändringsprocesser, och förändringsprocesserna förde vidare till ledarskap. Hela tiden har jag gillat att komma in på nya arenor, förstå vilka villkor och utmaningar som gäller där, och bena ut hur utmaningarna ska hanteras i den nya miljön.

 

Mina fokusområden är strategiutveckling och verksamhetsanalys, att utveckla en organisations vision, värderingar och identitet, och att samordna komplexa förändrings- och kommunikationsprojekt. Jag har lång erfarenhet av att arbeta i olika slags företag och organisationer, oavsett om de styrs av näringslivslogik, politiska beslut eller ideella intressen.


2018 startade jag Helena Nilsson Strategi & Kommunikation, där jag åtar mig längre och kortare uppdrag inom strategi- och organisationsutveckling av olika slag. Förutom min egen verksamhet är jag också associerad partner till Stratvise, ett managementkonsultföretag som jobbar lika mycket med affären som med människan, och lika mycket med strategi som med genomförande.

....................................

Välkommen till Helena Nilsson Strategi & Kommunikation!

 

Från analys till insikt, från insikt till strategi. Från strategi till kommunikation, och från kommunikation till förståelse.

 

Hur långt vill du komma?

 

Jag kan hjälpa dig och din organisation att nå hela vägen fram.