Uppdrag

Exempel på uppdrag

Tydliga strategiplaner

 

En av mina bästa grenar är att facilitera diskussionen i en ledningsgrupp eller styrelse för att underlätta deras arbete med att ta fram en strategisk plan för verksamhetens framtida utveckling. Vissa gillar att citera Dwight Eisenhowers ”plans are nothing, planning is everything” – det vill säga att diskussionen är det viktiga och det färdiga resultatet ointressant – men jag håller inte med. Det dunkelt skrivna är det dunkelt tänkta, och är planen otydlig är det omöjligt att kommunicera den vidare ut i organisationen.

Stora och små kriser

 

Krishantering har jag lång erfarenhet av, både mindre interna problem och stora utifrån kommande kriser som berört både medarbetare och kunder. Jag har lärt mig i grunden hur viktigt det är att vara proaktiv och ärlig i sin kommunikation, och att en professionellt skött kris faktiskt kan gynna verksamheten på sikt. Jag utbildar också medarbetare och ledningsgrupper i kriskommunikation, så att de är bättre förberedda när det börjar blåsa.

Dags för expansion

 

En redovisningsbyrå hade gått från att vara två engagerade entreprenörer till ett betydligt större företag med flera anställda och planer på att starta ytterligare ett kontor. Jag ledde en scenariobaserad workshop med personalen för att testa företagets värderingar i praktiken och bädda för den kommande förändringen. Några år senare var det dags för nästa steg i företagets utveckling, och då stöttade jag de båda ägarna i att lägga upp en expansionsplan som var både realistisk och visionär.

Omvärld och varumärken

 

Både i strategiarbeten och i andra sammanhang har jag jobbat mycket med omvärldsanalyser. Att missa viktiga omvärldshändelser är ett av de säkraste sätten för en organisation att hamna på fel kurs, och jag är bra på att se mönster och hitta det viktiga i omvärldsinformationen. Flera strategiska översyner har lett till varumärkesresor, där jag drivit arbetet med att modernisera och kommunicera organisationens nya eller nygamla varumärke gentemot interna och externa intressenter.

Privat eller offentlig?

 

Anställd eller aktieägare, det är väl ungefär samma sak? För en vårdcentral som nyligen privatiserats blev omställningen stor, och det var svårt för medarbetarna att förstå de nya förutsättningarna. Jag utbildade personalen i skillnaden mellan att arbeta för en offentlig verksamhet jämfört med en som man är med och äger själv, hjälpte styrelsen att ta fram en strategisk plan för vårdcentralens framtid, och ledde en tvådagarskonferens där samtliga medarbetare fick en djupare förståelse för företagets grunder, omvärldsförutsättningar och framtidsvision.

Dataskydd i praktiken

 

Ett av företagen jag jobbade på skulle, precis som så många andra våren 2018, anpassa organisationen till dataskyddsförordningen GDPR. Jag skrev företagets dataskyddspolicy, utbildade samtliga medarbetare i det nya sättet att tänka kring personuppgifter, och satte upp en förvaltningsorganisation med processer och rutiner som säkerställde en professionell hantering.

Trista nyheter men bra process

 

Konjunkturer kommer och går, och hos flera företag har jag lett kommunikationen när de varit tvungna att dra ner på personalstyrkan. Tack vare kompetent hantering och professionellt stöd till berörda chefer har processerna gått bra, med stor förståelse för situationen hos både externa och interna parter.

Att hitta skolans själ

 

En nystartad grundskola behövde göra en intressentanalys, formulera sina värderingar och lägga grunden för sitt varumärke. Jag hjälpte dem att hitta rätt i spänningsfältet mellan stadens styrdokument och de lokala förutsättningarna, att identifiera just den här skolans själ och att planera för deras framtida kommunikation.

Från identitet till kommunikation

 

En statlig myndighet hade just varit igenom ett stort identitetsarbete, och kommunikationschefen behövde stöd i den interna förankringen. Jag utbildade organisationens nätverk av informatörer i hur man driver kommunikation under en förändringsprocess, och stöttade dem i arbetet med att lägga upp en kommunikationsplan och översätta den förändrade identiteten till ny kommunikationspolicy.

Paketera analysen

 

Ett av mina första uppdrag var på ett internationellt tjänsteföretag som just hade haft inne en grupp managementkonsulter. Konsulterna hade gjort en gedigen affärsanalys, och när de var klara lämnade de efter sig 140 fullmatade powerpointbilder och en något omtumlad ledningsgrupp. Jag hjälpte dem att strukturera upp informationen, bena ut vad som var viktigt och paketera analysen så att den blev angelägen och begriplig för medarbetarna.

Ordning och reda

 

En sak som jag gillar är att reda ut röror. Ibland (som jag beskrev ovan) kan det vara en strategisk röra, där ledningen behöver sortera upp sina tankar och se mönster. Men jag gillar också andra slags röror. Att kartlägga och beskriva processer – tydligt så att alla verkligen förstår vad som menas – är något jag har gjort många gånger. Ibland har det varit som verksamhetens beställare gentemot IT-avdelningen, när min uppgift varit att få ordning på målbilden och prioritera bland motstridiga önskemål.

Nio adepter

 

Uppdraget som mentor är nog ett av de finaste man kan få – att få stötta, coacha och utmana engagerade personer när de försöker hitta just sin väg framåt. Så här långt har jag haft nio adepter från nio väldigt olika typer av verksamheter, dels inom Sveriges Managementkonsulter och dels inom Sveriges Kommunikatörer. Flera har varit nyutnämnda i sin nya roll som konsult eller kommunikationschef, och de har satt stort värde på att kunna bolla sina problem och utmaningar med en mer erfaren kollega.

HELENA NILSSON STRATEGI & KOMMUNIKATION AB

 

Strategirådgivning och kommunikations-konsulttjänster för företag, organisationer och enskilda chefer.

KONTAKTA MIG

Lyckovägen 1

167 52 Bromma

+46 708 11 92 74

...OCH GLÖM ALDRIG ALICE OCH CHESHIREKATTEN

 

– Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?

– Det beror på vart du vill komma!

© Copyright. All Rights Reserved.